Termeni si Condiţii

Mergi Inapoi

Înainte de vizualizarea prezentului website, trebuie să luaţi la cunoştinţa şi să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare prezentate în continuare.

Informaţiile despre produsele şi serviciile prezentate în site sunt sub rezerva greşelilor de tipar. Atât preţurile, descrierile produselor cât şi imaginile pot să conţină erori sau neconcordante şi nu pot fi considerate angajamente din partea noastră. Paginile site-ului constituie o prezentare generală a produselor şi serviciilor oferite de www.Plasturi.info. Vom depune toate eforturile să vă furnizăm informaţii cât mai exacte. Preţurile pentru transport afişate sunt corespunzătoare livrării pe teritoriul României. În cazul afişării unor preţuri eronate, înţelegem refuzul dvs. de a finaliza comandă chiar dacă aceasta a fost plasată pe site.

Conţinutul site-ului www.Plasturi.info este protejat de legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, transmise, distribuite, publicate, integral sau parţial, fără acordul scris al deţinătorului de drept. Administratorul site-ului îşi rezerva dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile prezentului acord, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori.

Sunteţi de acord să nu folosiţi nici un dispozitiv sau programe de copiere software, pentru a monitoriza, copia, reproduce, altera, distribui, modifica sau folosi în scopuri comerciale sau în orice alt scop conţinutul acestui site (sau orice parte din el), fără o autorizaţie scrisă din partea deţinătorului acestui site. În cazul oricăror daune cauzate de dvs. acestui site veţi fi de acord să plătiţi toate daunele provocate. În plus, orice atac asupra site-ului constitue infracţiune şi va fi pedepsit conform legislaţiei în vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 Privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Societatea noastră poate deţine despre dumneavoastră informaţii, pe care ni le-aţi oferit (de exemplu: printr-un formular de înregistrare, telefonic etc). Aceste informaţii pot include, printre altele, numele şi prenumele, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail. Ne angajăm să folosim datele cu caracter personal furnizate de către utilizatorii site-ului numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii noştri, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Societatea va reţine datele cu caracter personal şi le va folosi în scopul informării clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi privind ofertele şi promoţiile proprii sau ale partenerilor săi contractuali, prin e-mail sau posta şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje. Datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră nu vor fi folosite în alte scopuri şi nici vândute.

Informaţiile înregistrate sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, împuternicitul sau partenerii contractuali ai societăţii noastre.

Nu promovam SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul nostru poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date alegând oricare din următoarele variante: transmiterea unui email către adresa contact@footpatch.ro sau prin simpla contactare telefonică la numărul: 0759 077 047 (număr cu tarif normal, apelabil din orice reţea).

Pentru informaţii, ne puteţi contacta la adresa de email: contact@footpatch.ro

Rezultatele privind eficienta produsului prezentat pe acest site nu reprezintă rezultate medii. Vă sunt prezentate cazuri particulare, unde pentru obţinerea rezultatelor descrise este posibil să fi contribuit şi factori adiţionali. Colectarea de date cu caracter personal. Siteul poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale site-ului; (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime. Site-ul poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri: 1. Realizării de analize/rapoarte; 2. Realizării de informări; 3. Publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către site.

Site-ul nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Dacă sunteţi minor şi accesaţi site-ul o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal. Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate. Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei romane. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la contact@footpatch.ro. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competenta instanţă judecătorească din aceeaşi structură administrativ a societăţii.

Conform Legii nr. 677/2001, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi transmite un email către adresa contact@footpatch.ro sau ne puteţi contacta telefonic la numărul: 0759 077 047 (număr cu tarif normal, apelabil din orice reţea). Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Comenzile sunt acceptate 24 de ore pe zi, pe tot parcursul anului. O condiţie obligatorie pentru realizarea Comenzii este de a oferi date corecte în sistemul informatic al Paginei sau prin intermediul telefonului. Introducerea numărului de telefon şi/sau adresei de e-mail este necesară pentru a confirma comanda. Comenzile, a căror confirmare nu s-a putut realiza în termen de 3 zile lucrătoare, nu vor fi luate în considerare. Comenzile sunt confirmate prin telefon sau e-mail. Comenzile, în care există vreo suspiciune, pot fi verificate de către personalul site-ului. Astfel de comenzi pot fi anulate. În cazul comandării mărfii alese, în care preţul este adăugat greşit de către personalul paginei sau de server, cumpărătorul va fi informat cu privire la acest fapt, iar comandă va fi anulată. Marfă comandată de la Ofertant va fi livrată prin intermediul firmei de curierat. Timpul de livrare este de aproximativ 2 zile lucrătoare. Această perioadă poate fi prelungită. În cazul epuizării mărfii pe stoc, consumatorul poate fi informat de acest fapt. Ofertantul nu va fi răspunzător pentru livrările întârziate din cauza serviciilor poştale, curierului sau firmei de expediere. Ofertantul îl împuterniceşte pe consumator să acopere costul transportului în locul ofertantului. Costul livrării este stabil la suma de 15ron.

Firma îşi rezervă dreptul de a refuza comanda fără a explica decizia luată. Toate produsele prezentate pe site sunt noi, au aprobările necesare, data de valabilitate, certificate, instrucţiuni de utilizare, în conformitate cu legea prevăzută în ţara de reşedinţă a ofertantului. Culorile şi formă finită a produselor prezentate pe pagină, pot fi diferite de produsele actuale ca urmare a tehnologiei de imprimare şi fotografică. Producătorii acelor produse îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice în prezentarea produselor, fără vreo notificare separată, iar imaginile pot reflecta în mod fals culori şi nuanţe. Plata la ridicarea coletului (ramburs). Consumatorul achită costul comenzii curierului, care realizează livrarea la adresa indicată de către Consumator. Marfă rămâne în proprietatea Ofertantului până la soluţionarea plăţii întregii sumei. În ciuda eforturilor depuse nu garantăm că descrierile publicate produselor nu conţin imperfecţiuni şi nu sunt lipsite de erori şi, prin urmare, nu pot fi baza unor posibile revendicări. Ofertantul va depune toate eforturile de a asigura exactitatea şi actualizarea tuturor informaţiilor cuprinse pe Pagină. În acelaşi timp, nu poate garanta faptul că informaţiile date pot atinge toate problemele ridicate pe această temă. Prin urmare, nu se face responsabil în caz de inexactitate sau omisiuni în conţinutul informaţiilor disponibile. Ofertantul îşi rezervă dreptul de a modifica şi de a îmbunătăţii conţinutul site-ului, în orice moment. Având în vedere că vânzarea are loc numai prin expedierea mărfurilor, cu toate acestea marfă nu trebuie să conţină urme de folosire şi trebuie să fie ambalat original. În caz de deteriorare a pachetului în timpul transportului, reclamaţiile de acest tip vor fi luate în considerare numai în cazul, în care Consumatorul împreună cu persoană ce a livrat pachetul vor depune o plângere în scris, ce va fi semnată de către destinatar şi persoană ce a livrat. Contestaţiile de tipul de deteriorarea mecanică efectuată de către Consumator nu vor fi acceptate.

Consumatorul poate modifica sau anula comanda integral nu mai târziu de 2 ore de la confirmarea comenzii. În acest caz, vă rugăm să contactaţi Ofertantul prin e-mail. În caz contrar, Consumatorul va fi taxat pentru ambalare şi transport. În cazul unui răspuns pozitiv al evaluării Returnării banilor pentru produs, Ofertantul îi va returna prin transfer bancar sau curier. Ofertantul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile mărfurilor descrise pe Pagină, introducerea unor noi preţuri şi retragerea anterioară a produselor prezentate, efectuarea şi anularea promoţiilor sau efectuarea modificărilor fără notificare prealabilă. Suplimentele alternative sunt pe deplin eficiente, concomitent cu întrebuinţarea unui regim alimentar sănătos, echilibrat şi divers în ceea ce priveşte valoarea nutriţională şi aplicarea unui stil de viaţă activ şi sănătos. Până în prezent nu au existat efecte adverse asupra sănătăţii, dar dacă aveţi dubii sau probleme, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi medicul şi abia poi să decideţi dacă să comandaţi produsul nostru. În caz de utilizare improprie a oricăruia dintre produsele propuse sau contrar instrucţiunilor de utilizare, Ofertantul nu este responsabil pentru consecinţele unei astfel de utilizări. Eventualele litigii vor fi în primul rând soluţionate pe cale amiabilă. În caz de incapacitate de a ajunge la un acord pe cale amiabilă, toate litigiile vor fi soluţionate prin intermediul instanţei. Instanţa competentă pentru orice litigii care decurg din utilizarea site-ului, produselor descrise, cumpărarea produselor de la Ofertant sau de interpretare a regulamentului prezentat, este instanţa competentă pentru pârât. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a face modificări în conţinutul acestui Regulament. Modificările vor fi vizibile pentru persoanele care fac Comenzi on-line şi se vor aplica Comenzilor ce au avut loc după corectare.

Este interzisă copierea sau reproducea în parte său integral a informaţiilor, conţinuturilor, datelor, fotografiilor, picturilor, desenelor, icoanelor, descrierilor produselor şi mărcilor, conţinutului regulamentului prezent şi oricărui conţinut al site-ului. Mărcile comerciale, denumirile producătorilor şi companiilor au fost folosite pe Pagină numai pentru informare şi sunt proprietatea deţinătorilor respectivi. Ofertantul nu va fi răspunzător pentru partea sau părţile terţe cu titlul de daune speciale, indirecte sau secundare, apărute în timpul utilizării produselor oferite pe Pagina de produse. Depunerea Comenzii indică acceptarea tuturor dispoziţiilor prezentate în Termeni şi Condiţii.